Trebinje: Jačanje konkurentnosti malih poljoprivrednih proizvođača

U okviru projekta “Trebinje – Jačanje resursa za proizvodnju i plasman poljoprivrednih proizvoda”, ukupne vrijednosti od 125.000 KM, opremljena je novoizgrađena trebinjska gradska tržnica, organizovana obuka za poljoprivredne proizvođače, te nabavljene tri mini-sirane koje su dodijeljene malim poljoprivrednim proizvođačima iz Trebinja.
Direktor Razvojne agencije grada Trebinja Bojan Benderać rekao je juče da je njegov cilj bio povećanje konkurentnosti i produktivnosti malih poljoprivrednih proizvođača i plasmana poljoprivrednih proizvoda kroz podršku proizvođačima i stavljanje u funkciju gradske tržnice.

“Jedna od prvih aktivnosti ovog projekta bila je nabavka rashladnih vitrina za unutrašnji dio tržnice, te mobilijara za zelenu pijacu. Ova aktivnost je uspješno realizovana. Otvaranjem gradske tržnice grad je dobio sjajan objekat, nabavkom opreme pijaca je dobila uniformisan izgled, a unaprijeđeni su i uslovi za zdravstvenu ispravnost i bezbijedan plasman poljoprivrednih proizvoda”, naveo je Benderać.

On je podsjetio da je krajem juna organizovana i stručna obuka za male poljoprivredne proizvođače u oblastima higijene, kvaliteta i standardizacije kvaliteta poljoprivrednih proizvoda sa posebnim naglaskom na proizvodnju sira.

Sirane, čija je ukupna vrijednost 38.000 KM, dodijeljene su putem javnih poziva domaćinstvima u trebinjskim selima Ljubomir, Grab i Petrovići.

Direktor Sektora za međunarodnu saradnju Investiciono-razvojne banke /IRB/ Republike Srpske Mirko Bošnjak naveo je da ovaj projekat predstavlja rezultat proaktivnog pristupa lokalnoj zajednici s ciljem stvaranja pretpostavki za maksimalno iskorištavanje prirodnih i drugih potencijala za razvoj i poboljšanje uslova i kvaliteta života u lokalnim zajednicama.

On je napomenuo da je IRB na području Republike Srpske realizovao 64 projekta, čija je ukupna vrijednost 8,1 milion KM, te da je zahvaljujući finansijskom mehanizmu korist u Srpskoj imalo više od 200.000 građana i 600 domaćinstava, među kojima su i tri iz Trebinja.

Veselin Dutina, direktor “Agrarnog fonda”, koji je partner ovog projekta, rekao je da je njihova uloga bila u izboru poljoprivrednih proizvođača kojima su dodijeljene linije za proizvodnju sira.

“Trudili smo se da to budu domaćinstva koja imaju već razvijenu i osmišljenu proizvodnju, te da ta proizvodnja bude proširena. Jedna od obaveza je bila i da potpišu ugovor o sigurnom plasmanu proizvoda tako da sada imamo i tri nova kooperanta u Hercegovačkoj kući. Na taj način smo osigurali i stabilnost poslovanja naših objekata, da uvijek imamo u ponudi toliko traženi naš hercegovački sir”, naveo je Dutina.

On je najavio da će “Agrarni fond” sprovesti i programe podrške prerade voća i povrća.

Ljubica Klimović iz sela Grab, koja je dobila mini-siranu, istakao je da je sada u njihovom domaćinstvu mnogo olakšan proces proizvodnje sira.

Nosilac projekta “Trebinje – Jačanje resursa za proizvodnju i plasman poljoprivrednih proizvoda” je Razvojna agencija grada Trebinja – TREDEA, a partneri su grad Trebinje, preduzeće “Komunalno”, “Agrarni fond” i “Plodovi juga”.

Sredstva za projekat obezbijeđena su iz mehanizma za finansiranje projekata integrisanog i održivog lokalnog razvoja Republike Srpske za period 2020-2021. godine.

Izvor: SRNA