Banja Luka: Ističe rok za podnošenje godišnjih poreskih prijava

Poreska uprava Republike Srpske podsjeća poreske obveznike da 31. marta 2017. godine ističe rok za podnošenje godišnjih poreskih prijava i to:

Za fizička lica:

 • Godišnje poreske prijave za porez na dohodak (Obrazac 1004 sa prilogom na Obrascu 1005 i/ili 1006) za 2016. godinu
 • Godišnje prijave poreza po odbitku (Obrazac 1002) za godišnji obračun doprinosa (podnose samo nosioci porodičnih poljoprivrednih komercijalnih i nekomercijalnih gazdinstava) za 2016. godinu
 • Poreske prijave za registrovano oružje (PP-RO) za 2017. godinu

Za preduzetnike:

 • Godišnje poreske prijave za porez na dohodak (Obrazac 1004 sa prilogom na Obrascu 1005 i/ili 1006) za 2016. godinu
 • Godišnje poreske prijave za malog preduzetnika (Obrazac 1007), koja se podnosi ako u 2016. godini nisu podnesene mjesečne poreske prijave za malog preduzetnika i/ili je u 2016. godini prijavljen porez manji od 600 KM
 • Poreske prijave za posebnu republičku taksu (PP-GRT) za 2017. godinu
 • Poreske prijave za komunalnu taksu (PP-KT) za 2017. godinu

Za pravna lica, poslovne jedinice pravnih lica iz FBiH, strana pravna lica sa stalnim mjestom poslovanja:

 • Godišnje poreske prijave za porez na dobit (Obrazac 1101 sa prilogom na Obrascu 1102) za 2016. godinu
 • Godišnje prijave kontrolisanih transakcija s povezanim licima (podnose poreski obveznici čiji ukupan iznos kontrolisanih transakcija u 2016. godini prelazi 700.000 KM) za 2016. godinu
 • Poreske prijave za komunalnu taksu (PP-KT) za 2017. godinu
 • Poreske prijave za registrovano oružje (PP-RO) za 2017. godinu