Banja Luka: Javni poziv – Izražavanje interesa za poslovne subjekte za podršku u procesu digitalne transformacije u okviru projekta IDEMO

Predmet javnog poziva je pružanje tehničke podrške zainteresovanim privrednim društvima iz kategorije MSP u Republici Srpskoj u privatnom vlasništvu, s ciljem uvođenja digitalnih rješenja u oblastima za koje MSP izraze interes. Na ovaj javni poziv mogu da se prijave MSP iz sektora metaloprerađivačke i drvoprerađivačke industrije.

Projekat IDEMO je jedan od podržanih digitalnih inovacionih habova u okviru projekta „Inovacije i digitalizacija malih i srednjih preduzeća/EU4DigitalSME“ , a kojeg čine Inovacioni centar Banja Luka, Razvojna agencija Republike Srpske, Privredna komora Republike Srpske, Elektrotehnički fakultet Banja Luka, Agencija za razvoj preduzeća EDA.

Digitalni inovacioni hab IDEMO će u narednom periodu pružiti podršku i kroz četiri vrste usluga: Testiranje prije investiranja; Edukacije i treninzi; Pružanje podrške za pronalazak finansijskih sredstava; Izgradnju ekosistema i umrežavanje.

DIH IDEMO će takođe organizovati niz radionica i informativnih događaja na temu digitalne transformacije.

Detaljnije informacije i obrazac za prijavu dostupni su na: https://icbl.ba/2023/06/09/javni-poziv-izrazavanje-interesa-za-poslovne-subjekte-za-podrsku-u-procesu-digitalne-transformacije-u-okviru-projekta-idemo/