Banja Luka: Registar dijaspore Republike Srpske

Ministarstvo za evropske integracije i međunarodnu saradnju sprovodi aktivnosti koje unapređuju saradnju Republike Srpske i dijaspore, u cilju jačanja veza, očuvanja tradicije i kulture, ali i jačanja odnosa u oblastima privredne, naučne i drugih vrsta saradnje.

Povezanost i saradnja sa institucijama u Republici Srpskoj je pravi pokazatelj veze Republike Srpske sa dijasporom, te se nadamo da će se ta uspješna saradnja nastaviti i u budućnosti na obostrano zadovoljstvo. Iz tog razloga, obavještavamo vas da je Ministarstvo izradilo brošuru (dostupna u elektronskoj verziji OVDJE) koja za cilj ima unaprjeđenje komunikacije i saradnje sa pripadnicima dijaspore, predstavi značaj i način upisa u Registar dijaspore, kao i prednosti ulaganja u Republiku Srpsku.

Mapiranje dijaspore je aktivnost koja se provodi sa ciljem dobijanja pregleda zastupljenosti, potencijala i interesa naše dijaspore. Kako bi se uspješno provelo mapiranje, uspostavljen je Registar dijaspore, kao centralizovana evidencija u koju se upisuju fizička lica, udruženja i organizacije u dijaspori. U toku su promotivne aktivnosti koje ističu svrhu i značaj upisa u Registar, gdje i predstavništva Republike Srpske u inostranstvu pružaju podršku u ovoj oblasti kroz direktne kontakte sa dijasporom. Na osnovu informacija objedinjenih u Registru, planiraće se aktivnosti i oblici saradnje koji će na najbolji način da uključe dijasporu i da obuhvate iskazane interese.

Pozivamo Vas da nam se pridružite i upišete se u Registar dijaspore na linku: dijasporars.com/registar-dijaspore

PRILOG: