Banja Luka: Srpska među najpovoljnijim lokacijama za poslovno investiranje u Evropi

Redovna godišnja analiza za ocjenu atraktivnosti evropskih gradova i regiona za ulaganje za 2023. godinu, koju provodi „Financial Times“ a objavljena je u magazinu „fDi Intelligence“, ponovo je prepoznala Republiku Srpsku kao jednu od najpovoljnijih destinacija za poslovno investiranje u Evropi. Ovu laskavu titulu Srpska je dobila zahvaljujući ukupnoj strategiji za promociju ulaganja.

Gradovi i regije rangirani su po veličini prema nekoliko kriterijuma: ekonomski potencijal, ljudski resursi i stil života, troškovna efektivnost, saobraćajna i druga povezanost i poslovna prijemčivost.

U kategoriji „mikroevropski gradovi – troškovna efektivnost poslovanja“ na prvom mjestu je Grad Laktaši. Da je titula najboljeg potpuno opravdana dokazuju i nedavna konkretna investiranja korporacija kao ­što je „Mahle“ u automobilskoj industriji elektro-mehaničkih komponenti i najavljena investicija kompanije „Iskra“, takođe u oblasti proizvodnje industrijske elektronike.

Takođe, Grad Trebinje je rangiran na visokoj osmoj poziciji u kategoriji „mikroevropski gradovi za budućnost – strategija za promociju ulaganja.

Ovim se potvrđuje da Republika Srpska ima adekvatnu podsticajnu politiku za privlačenje investicija u industriji i drugim sektorima, kako kroz poreske olakšice, visinu doprinosa, cijenu električne energije za velike i srednje industrijske potrošače, povoljnu cijenu rada i ponudu adekvatne radne snage. Za očekivati je da se ovaj trend nastavi, prvenstveno zbog blizine EU, odnosno cijene i brzine transporta, ali i razvoja pouzdanih dobavljačkih lanaca što je potrebno većini evropskih kompanija iz sektora prerađivačke industrije.