Млади и вриједни радници најзначајнији ресурс

Након неколико година рада за другог послодавца и личног усавршавања, стицања неопходних сертификата и лиценци, млади предузетник Драган Ђурић одважио се да покрене властити бизнис и оснује 2022. године друштво са ограниченом одговорношћу – „ВИБИКА” Бијељина.

Ђурић је своју пословну идеју преточио у дјело и тренутно са девет запослених радника ради на изради пројеката, на монтажи, испоруци, пуштању у рад и сервис топлотних пумпи Вода-Вода. У понуди имају комплетне системе централног гријања, уређаје и системе за паметне куће, као и опрему за видео-надзоре.

„Наш колектив чине млади и вриједни људи које краси добар тимски дух те професионалан приступ раду. Од оснивања континуирано повећавамо број радника, што прати раст пословања. Међу радницима имамо и инвалидних лица, која својим приступом раду не заостају за осталим”, истиче Ђурић.

У току 2022. године запослили су два радника са евиденције незапослених лица Бироа Бијељина. Почетком 2023. године учествовали су у Програму поврата уплаћених пореза и доприноса, по ком су им и одобрена  средства за два поменута радника. Како се обим посла повећавао, тако су и наставили повећавати број запослених, те посредством Завода примили још једног радника са евиденције незапослених Бироа Бијељина.

„За програме које реализује Завод за запошљавање сазнали смо кроз добру комуникацију са службеницима Бироа Бијељина. Најприхватљивији нам је био Програм поврата уплаћених пореза и доприноса, превасходно због флексибилности датума пријаве радника у радни однос, а који није везан за рок јавног позива. Чињеница је да смо испуњавали  услове, повећали обим пословања и број извршилаца. Сматрам да су подстицаји Завода добра пракса, поготово када се усмјеравају у растуће пословне подухвате који задржавају младе људе у земљи”, изјављује Драган Ђурић из тима „ВИБИКА” Бијељина.

У прилог им иде и чињеница да се у посљедње вријеме све више развија свијест код потрошача о алтернативним системима за гријање и хлађење стамбеног простора. Како се код нас говори о зеленој енергији и њеним потенцијалима, све чешће се истичу топлотне пумпе као добре алтернативе системима за гријање и расхлађивање дома, тако ће се ово предузеће у будућности сигурно одржати на нашем тржишту.

Извор: Завод за запошљавање Републике Српске