Unapređenje cirkularnosti u tekstilnim i modnim lancima vrijednosti – TEX-DAN

Naziv Projekta:  Unapređenje cirkularnosti u tekstilnim i modnim lancima vrijednosti

Akronim: TEX-DAN

 

Trajanje: 30 mjeseci

 

Budžet projekta: 2.716.892,32 evra

Budžet RARS: 173.207,80 evra

 

TEX-DAN projekat sufinansira Evropska unija u okviru Interreg Dunavskog regionalnog programa

 

Partneri:

Regionalna agencija za inovacije Južnog prekodunavlja – Mađarska

JAIP – Južnočeška agencija za podšku inovacijama

Nacionalna agencija za reciklažu Slovačke

Centar izvrsnosti za cirkularnu ekonomiju i klimatske promjene – Srbija

Institut za održivi razvoj – Slovenija

Udruženje Reginnova NE – Rumunija

Razvojna agencija Republike Srpske – BiH

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije

Regionalna agencija za preduzetništvo i inovacije – Bugarska

Univerzitet primjenjenih nauka GmbH – Austrija

BCS, Centar za poslovnu podršku L. T. D., Kranj – Slovenija

IFKA Neprofitno udruženje od javne koristi – Mađarska

Tehnički univerzitet Moldavija

Plava planeta Fondacija za zaštitu klime  – Mađarska

 

O projektu

Dunavsku regiju karakterišu velike razlike u korištenju cirkularnih rješenja u tekstilnoj i modnoj industriji. Kada je riječ o rukovanju tekstilom, Njemačka, Austrija i Češka su predvodnici, dok druge zemlje moraju još puno učiniti da ih stignu. U mnogim aspektima,  uključujući cirkularnost, tekstilni i modni sektor zaostaje za drugim sektorima.

Osim toga, nizak nivo svijesti o cirkularnim rješenjima uočava se u cijeloj Dunavskoj regiji. Zato se TEX-DAN partnerstvo slaže da postoji potreba za unapređenjem znanja, pristupa, znanja o inovativnim tehnologijama, mjerama podrške, promjenom politika koje će dovesti do uspješnog ugrađivanja cirkularnosti u tekstilnoj industriji.  Potrebne su aktivnosti podizanja svijesti, povezivanja učesnika na tržištu i obrazovanje.

 

Cilj projekta

Usvajanje tehnologija u malim i srednjim preduzećima za poboljšanje cirkularnosti u tekstilnoj i modnoj industriji.

Projekat TEX-DAN ima za cilj unapređenje lokalnih, regionalnih i nacionalnih politika koje promovišu cirkularnost. Projekat ima za cilj da podstakne transnacionalnu saradnju i razmjene znanja i uspostavi različite održive oblike transnacionalne saradnje.

TEX-DAN obuhvata partnerstvo s 14 projektnih partnera i 7 strateških pridruženih partnera. Geografska pokrivenost je široka i uključuje 11 zemalja iz Dunavske regije i jednu međunarodnu asocijaciju.

Partnerstvo (strateški priključeni partneri) sastoji se od jedne regionalne agencije za inovacije, 6 regionalnih/nacionalnih razvojnih agencija/javnih tijela, jedne fondacije, 3 visokoškolska instituta, 5 organizacija za poslovno području, 4 interesne grupe/NVO-a i jednog međunarodnog udruženja. Svi partneri na značajan način doprinose ciljevima TEX-DAN-a.

 

Ciljne grupe:

Svi nivoi vlasti

Mala i srednja preduzeća

Organizacije za poslovnu podršku

Velika preduzeća

Javnost

Sektorske agencije