Novi Grad: Javni poziv privrednim subektima radi ostvarivanja prava na oslobađanje odnosno umanjenje zakupnina i naknada za april 

Opština Novi Grad poziva privredne subjekte da podnesu prijavu radi oslobađanja odnosno umanjenja zakupnina i naknada za april mjesec 2020. godine, u svrhu ublažavavnja negativnih efekata za privredu izazvanih novim virusom korona.
Pravo na oslobađanje odnosno umanjenje zakupnina i naknada za april mjesec 2020. godine imaju svi privredni subjekti (preduzetnici i privredna društva), zakupci opštinskih poslovnih prostora, korisnici javnih površina i korisnici gradskog građevinskog zemLjišta, kojima je odlukom nadležnih organa bio zabranjen ili ograničen rad
Zainteresovani privredni subjekti popuniće prijavni obrazac i izjavu, kojom potvrđuju da tokom aprila mjeseca nisu obavLjali registrovanu djelatnost zbog odluke nadležnih organa o zabrani rada odnosno da im je rad bio ograničen. Prijavni obrazac i izjava se nalaze u prilogu ovog Javnog poziva
Pravo na umanjenje zakupnina i naknada ostvariće samo oni obveznici koji imaju izmirene sve obaveze prema Opštini Novi Grad zakLjučno sa 29.02.2020. godine
Prijave na Javni poziv traju do 6. maja 2020. godine.

Imajući na umu navedeno, sa oglasne table možete preuzeti:

– Odluka o oslobađanju odn. umanjenju zakupnina i naknada za april 2020.

– Prijava na Javni poziv-oslobadjanje-umanjenje-zakupnine

– Izjava Javni poziv za oslobađanje zakupnine – naknade

– Izjava Javni poziv za umanjenje zakupnine – naknade

Prijave se mogu predati na šalter broj 3, od 7 do 15 časova svakog radnog dana.