Prijedor: Javni poziv za usavršavanje CNC programera i konstruktora alata

 

Agencija za ekonomski razvoj grada Prijedora „PREDA-PD“  u sklopu projekta „Povećanje kompetencija radne snage za mala i srednja preduzeća u oblastima metaloprerade i IT“ koji kofinansirata USAID kroz WHAM projekat objavljuje Javni poziv broj 15-12/21 upućen zaposlenim osobama koji žele da se usavršavaju za rad na poziciji CNC programera i konstruktora alata (alatničara) po neformalnom programu obuke.

Cilj javnog poziva je obuka zaposlenih radnika za rad na poziciji alatničara i CNC programera radi  osiguravanja kvalifikovane  radne snage lokalnim preduzećima.

Detaljnije o javnom pozivu možete pogledati OVDJE