Zvornik: Grad podržava rad preduzetnika

Tokom Dana otvorenih vrata za preduzetnike i privrednike sa područja grada Zvornika gradonačelnik Zvornika Bojan Ivanović potpisao je dva ugovora za ustupanje prostorija na korišćenje i to Gradskom zanatsko-preduzetničkom udruženju Zvornik i Zvorničkom udruženju mladih.

„Na ovaj način podržali smo rad preduzetnika, unaprijedili poslovni ambijent u gradu, što je uostalom i cilj podrške koju Grad Zvornik u kontinuitetu pruža svima onima koji posluju na ovom području i osiguravaju posao. Ujedno, podržali smo i udruženja građana i omladinske organizacije obezbjeđujući im prostor u kome će moći da realizuju svoje aktivnosti i projekte,“ rekao je gradonačelnik Ivanović nakon potpisivanja ugovora.

Skupština grada Zvornika na poslednjoj održanoj sjednici na prijedlog Gradonačelnika usvojila je između ostalog dvije odluke o ustupanju poslovnog prostora na privremeno korišćenje i upravljanje i ovlastila gradonačelnika da potpiše ugovore. Za vrijeme privremenog korišćenja kancelarijskog prostora Grad Zvornik će plaćati komunalne usluge, utrošenu električnu energiju i sve druge obaveze koje nastaju prilikom korišćenja, dok su korisnici dužni da sa ustupljenim prostorom postupaju sa pažnjom dobrog domaćina, da ga održavaju u funkcionalnom stanju, čuvaju i namjenski koriste.

Tokom sastanka preduzetnici su iskazali zahvalnost Gradskoj upravi za podršku koju su dobili ustupanjem prostora, ali i napomenuli da će ovaj vid komunikacije iskoristiti i u narednom periodu kako bi rješavali izazove sa kojima se suočavaju. Podrška preduzetnicima kroz različite aktivnosti i direktna podrška njihovom radu jedan je od ciljeva održavanja Dana otvorenih vrata. Ujedno ovo predstavlja mogućnost za poboljšanje komunikacije lokalne uprave sa preduzetnicima, ali i za unapređenje poslovnog ambijenta u gradu.

Izvor: Grad Zvornik