Banja Luka: Poziv jedinicama lokalne samouprave i lokalnim razvojnim agencijama za iskazivanje interesa za učešće u organizaciji obuka „Instrumenti za identifikaciju, pripremu i provođenje razvojnih projekata“

Razvojna agencija Republike Srpske, u skladu sa redovnim aktivnostima, raspisuje Poziv jedinicama lokalne samouprave i lokalnim razvojnim agencijama za iskazivanje interesa za učešće u organizaciji obuka za zaposlene iz oblasti „Instrumenti za identifikaciju, pripremu i provođenje razvojnih projekata“.

Obuke se organizuju za grupu jedinica lokalne samouprave sa određenog područja, a organizaciju obuka zajednički provode Agencija i partnerska institucija (jedinica lokalne samouprave ili lokalna razvojna agencija), pri čemu Agencija snosi troškove: pripreme obuka, troškove angažovanja predavača i izrade materijala, dok partnerska institucija treba da obezbijedi prostor za provođenje obuka i pruži tehničku podršku za održavanje seminara.

Polaznici kroz rad u grupama rade na identifikaciji i pripremi projektnih prijedloga prema metodologiji pristupa logičke matrice, koja je najrasprostranjenija metodologija za pripremu projekata koju primjenjuju međunarodne organizacije, ali i sve značajniji broj domaćih institucija. Nakon obuke, jedinice lokalne samouprave, lokalne razvojne agencije i institucije dobijaju osposobljen kadar koji može kroz rad u projektnim timovima da identifikuje i razvija projektne prijedloge prema različitim izvorima finansiranja.

Ova obuka se kontinuirano provodi od 2015. godine za jedinice lokalne samouprave, lokalne razvojne agencije i druge institucije lokalnog karaktera na području Republike Srpske. Do sada je provedeno 38 ciklusa obuka u kojima su učestvovali predstavnici 55 jedinica lokalne samouprave, preko 125 institucija i 658 polaznika koji su uspješno završili obuku.

Razvojna agencija Republike Srpske je 2022. godine za aktivnosti na jačanju kapaciteta lokalnih razvojnih agencija i jedinica lokalne samouprave, dobila prestižnu nagradu Evropske asocijacije regionalnih razvojnih agencija (EURADA), što daje dodatnu potvrdu kvaliteta obuka, posvećenosti saradnje sa lokalnim razvojnim agencijama i jedinicama lokalne samouprave na prostoru Republike Srpske.

Odogovore na poziv za iskazivanje interesa potrebno je dostaviti najkasnije do 14. juna  2024. godine na imejl: info@rars-msp.org.

Na osnovu pristiglih odgovora i iskazanog interesovanja, Agencija će pripremiti plan provođenja obuka za tekuću godinu i o tome obavijestiti zainteresovane institucije.