Višegrad: Javni poziv za učešće u programu dodjele start paketa 1  i start paketa 2 za pčelarstvo

U okviru projekta Udruženja pčelara „Višegrad“ a pod pokroviteljstvom Opštine Višegrad, planira se podjela, bez naknade, 20 rojeva sa pčelama u LR košnicama ( žičana podnjača, 1 tjelo, 10  ramova sa satnim osnovama, zbijeg sa pvc hranilicom od 1,5 litara i krov)

Pravo da se prijave na

JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U PROGRAMU DODJELE START PAKETA ZA PČELARSTVO 1, imaju svi zainteresovani građani Opštine Višegrad koji moraju imati prijavljeno prebivalište na teritoriji opštine Višegrad a nemaju u posjedu pčelinje zajednice.

Prednost kod odlučivanja o dodjeli paketa imati će nezaposlene osobe iz ruralnih oblasti opštine Višegrad, mlađe osobe, osobe ženskog pola, kao i socijalno (materijalno) ugrožene kategorije.

Zajednički uslov za sve prijavljene je da nemaju pčela u svom vlasništvu, tj da imaju nameru da tek počinju sa pčelarenjem.

Pravo da se prijave na

JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U PROGRAMU DODJELE START PAKETA ZA PČELARSTVO 2

Imaju svi zainteresovani građani i članovi Udruženja pčelara „Višegrad“ koji su dobili START PAKET za pčelarstvo u 2023. godini. (10 dobitnika).

Uslovi koje mora ispuniti  za prijavu:

  1. Da ima prebivalište na teritoriji Opštine Višegrad.
  2. Da na dan 01.06.2024. posjeduje više od jednog pčelinjeg društva.
  3. Da je član Udruženja, da je prisustvovao obukama, edukativnim predavanjima i akcijama u prethodnih 12 mjeseci a koje je organizovalo Udruženje pčelara „Višegrad“.

Udruženja pčelara Višegrad, kao nosilac projekta, potpisaće pravno obavezujući ugovor sa svakim učesnikom Javnog poziva koji bude dobio start paket za pčelarstvo.

U ugovoru će biti precizirano da se pčele ne mogu otuđiti i da moraju biti u narednih 12 mjeseci na prijavljenom mestu pčelinjaka.

Novi pčelari dužni su da se učlane u Udruženje pčelara „ Višegrad“prilikom dobijanja paketa.

Projektom je predviđena edukacija i kontrola novih pčelara u periodu od 12 mjeseci.

Svoje prijave sa osnovnim podacima: ime i prezime, adresa, kontak telefon, radni status, godine starosti, znimanje, mesto na kome će biti pčelinjak, izjava da ne posjeduje pčele, dostaviti pisanim putem Udruženju pčelara Višegrad, Cara Lazara bb, Višegrad, zaključno sa

UTORKOM , 18.06.2023.godine u 12,00 časova.

Prijavu možete i lično donijeti na gore navedenu adresu svakim radnim danom od 9 – 12 časova, osim četvrtka od 15 – 18 časova ili na email udruzenepcelaravisegrad@gmail.com

Prvo će se odlučivati o dodjeli start paketa 2  a nakon toga o preostalim start paketima 1.

Komisija Udruženja pčelara će blagovremeno obavjestiti javnost o dobitnicima start paketa.

Kontak telefon u Udruženju +387 65 566 509.