Poslovna zona „Lipova greda“ – Kozarska Dubica

Kontakt podaci:

Adresa: Svetosavska 5, 79 240 Kozarska Dubica
Koordinate: 45°10’59.6″N 16°48’29.8″E
45.183237, 16.808279
Kontakt telefon: 052/416-010
Mejl adresa: nacelnik@kozarskadubica.org
Veb adresa: www.kozarskadubica.org

Osnovni podaci o opštini:

Broj stanovnika: 20 021
Površina: 499 km²
Broj zaposlenih: 3 905
Broj lica koja aktivno traže zaposlenje: 1 477
Broj MSP: 235
Broj zanatsko-preduzetničkih radnji: 477

kozarska-dubica-latinica
Opština Kozarska Dubica smještena je u sjeverozapadnom dijelu BiH, na granici sa Republikom Hrvatskom, 26km udaljena od auto puta Zagreb-Beograd, glavnog putnog pravca koji spaja Zapadnu sa Istočnom i Jugoistočnom Evropom.

Kozarska Dubica je administrativno, političko i kulturno sjedište dubičke regije, površine 499km², sa populacijom od 34 000 stanovnika. U posljednje dvije godine progresivno se širi na istok i jugoistok stvaranjem područja za industrijsku zonu i nova gradska naselja, Petra Pecije, Morava i Đolovi.

kozarska dubicaOpština Kozarska Dubica formirala je poslovnu zonu na lokaciji “Lipova Greda” – Draksenić koja je smještena obostrano uz magistralni put  Kozarska Dubica-Gradiška.

Ukupna površina zone je 69ha, od čega se 48ha nalazi sa jedne strane magistralnog puta, a preostalih 21ha sa druge, južne, strane magistralnog puta.

Lokacija poslovne zone “Lipova Greda” ima poseban geografski položaj, pored magistralnog puta Kozarska Dubica–Donja Gradina koji predstavlja vezu sa graničnim prelazom Donja Gradina–Jasenovac, udaljenog oko 10km od industrijsko-poslovne zone.

Autoput Zagreb-Beograd nalazi se na samo 20km udaljenosti i povezuje zonu sa svim većim centrima u regiji i dalje u Evropi (Zagreb 100km, Beograd 324km, Ljubljanja 267km). Blizina plovne rijeke Save lokaciju čini dodatno interesantnom zbog mogućnosti plovne veze sa Evropom.

Poslovna zona „Lipova Greda“ predviđena je za izgradnju industrijskih postrojenja male i srednje veličine za djelatnost proizvodnje i obrade, kao i za razvoj svih vrsta obrta i uslužnih objekata, hladnjača i skladišta za različite namjene. Raspoloživa površina poslovne zone iznosi 21ha od ukupne površine zone od 69ha, koja je u 100% vlasništvu opštine Kozarska Dubica.

Poslovna zona „Lipova Greda“ nalazi se na obje strane magistralnog puta Gradiška-Prijedor. Stanje unutar poslovne zone odnosi se na uređenost el.mreže, vodovoda i kanalizacije i pored zone prolazi električni vod jačine 110kV, gradski magistralni vodni i kanalizacioni cjevovod, kao i mreža optičkih kablova. Izgrađeno je 50% predviđene putne mreže prve faze zone bez asfaltnog zastora, 50% vodovodne mreže prve fazne zone, dvocjevna (fekalna i oborinska) kanalizaciona mreža za 50% prve faze zone, jedna trafo-stanica sange 1000kV u prvoj fazi zone, a predviđena je izgradnja ukupno sedam trafo–stanica.

Cijena zemljišta u poslovnoj zoni iznosi 9,00 KM/m², uz popust ukoliko investitor zadovolji određene kriterijume. Konačna kupoprodajna cijena građevinskog zemljišta utvrdiće se tako da će se investitoru – najpovoljnijem ponuđaču, umanjiti ponuđena cijena za odobreni kumulativni iznos popusta, s tim da kumulativni iznos popusta ne može biti veći od 99%.

Obaveze investitora prema Opštini Kozarska Dubica su plaćanje komunalija i građevinske rente koji iznose 1,50-2,00 evra po m², zavisno od projekta, te promjena namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko koja iznosi 1,10 evra po m². Investitoru je do parcele obezbjeđena sva potrebna infrastruktura (kanalizacija i poseban odvod industrijskih i oborinskih voda, voda, struja, optički kablovi za telefon i internet) uz napomenu da konkretno priključenje investitor pojedinačno  ugovara sa pružaocima usluga.